Behandlingen

Som ny patient börjar jag med att ta en anamnes – sjukdomshistorik. I det ingår en allmän hälsodeklaration och en noggrann utredning av det besvär man söker för. Många frågor handlar om att ringa in vilken vävnad som är drabbad och att utesluta allvarliga sjukdomar eller skador som patienten istället bör söka sjukvård för. Detta kallas differentialdiagnostik.

 

cervicalDärefter startar en undersökning. Ortopediska tester varvas med osteopatisk undersökning. Detta kan involvera aktiva rörelser där patienten bes göra vissa rörelser, neurologiska test, muskelfunktionstest och palpation – undersökning med händerna. Efter detta ställs en diagnos och ett behandlingsförslag utformas.

 

Behandlingen är alltid individuellt anpassad till varje patient och jag använder flera olika osteopatiska tekniker. Till exempel stretch, muskelpressur, massageterapeutiska grepp, ledmobilisering, manipulation med impuls mm. Patienten är ofta avklädd ner till underkläder och behandlingen sker på en behandlingsbänk.